Ta reda på vad spelarna tycker

När du har startat ett spelföretag och släppt din första titel är det viktigt att ta reda på vad spelarna har haft för upplevelser av ditt spel. Speltestning görs enligt flera olika metoder där testfall genereras och olika aspekter av spelet utvärderas. Men du kan också som komplement använda dig av ett enkätverktyg som sköter utskick och påminnelser samt håller koll på data åt dig. Du kan designa dina enkäter själv eller använda enkätmallar och skapa en kundundersökning där du tar reda på vad dina kunder tycker om spelet.

Metoder för speltestning

Du kan ta reda på vad dina kunder tycker om spelet efter att det kommit ut, men det är också klokt att testa det medan det är under utveckling. En vanlig speltestningsmetod är kombinationstestning. Det används för kommersiella speltitlar och genererar bra testfall. Genom att välja den här testformen får du en bättre kvalitet på spelet i utvecklingsfasen, minskar kostnaderna och får en bättre effektivitet. Testningen går till så att alla möjliga kombinationer av vad som kan ske i spelet testas, vilket innebär att de särskilda attribut som kan varieras i spelet behöver identifieras. Parametrarna väljs från till exempel spelets funktioner, spelkaraktärernas attribut, inställningar m.m.

En annan typ av speltestning kallas för funktionalitetstestning. Det är ett sätt att hitta fel och buggar i spelet där det finns risk att spelarens upplevelse verkar negativt. Funktionalitetstestningen visar om applikationen fungerar enligt de specifikationer som finns. Det är en komplicerad metod som brukar kategoriseras under “black box testing”, vilket innebär att funktionaliteten hos mjukvaran testas utan att utföraren av testet har tillgång till programkoden. Funktionalitetstestning är en av de mer tidskrävande metoderna eftersom testarna håller utkik efter problem med grafiken eller i spelet samt med ljudet och bilden.

Kompatibilitetstestning används för att se om spelet fungerar i förhållande till grafiken, hårdvaran och den mjukvarukonfiguration som spelet är installerat på. Denna metod är vanlig inom test av mobilappar, för att se att en speltitel kan köras på olika enheter. Här går det att kontrollera om texten är läsbar för spelarna, att mjukvaran är stabil vid användning och om användargränssnittet passar till enhetens skärmstorlek.

Regressionstest görs för att de delar av mjukvaran som inte har ändrats ska testas. Testfallen kontrolleras igen för att de tidigare funktionerna i spelet fungerar väl, vilket betyder att de förändringar som gjorts sedan förra testet inte har skapat några nya sårbarheter eller fel. Med detta test går det lätt att jämföra tidigare resultat med de nuvarande, och att hitta fel om det finns några sådana. Denna metod är kritisk för att kunna utföra kvalitetskontroller. Det går också att köra den som ett funktionellt test för att kunna utvärdera hur användbarheten hos den slutliga produkten kommer att bli.